Sprachforum Heinrich Heine Düsseldorf

Die NRW-Landesregierung hat beschlossen, dass ab Dienstag, 17.3. auch alle privaten Bildungseinrichtungen schließen müssen, um das Corona-Virus einzudämmen. Das betrifft leider auch das Sprachforum Heinrich Heine.

 • Ab dem 17.3.2020 unterbrechen wir die laufenden Intensivkurse (2.3.-27.3.2020). Diese werden dann ab dem 20.4.2020 an der Stelle fortgesetzt, an der wir am 16.3.2020 im Unterricht aufgehört haben. Das heißt, es werden dann ab dem 20.4.2020 die letzten beiden Kurswochen unterrichtet und am 30.4.2020 findet der Abschlusstest statt. Der Folgekurs beginnt dann ganz normal am 4.5.2020. Leider kann der Intensivkurs vom 30.03.-28.04. nicht angeboten werden. Alle Anmeldungen können auf den 4.5. 2020 als Kursstart verschoben werden.
 • Die Abendkurse, die am 17.3. beginnen sollten, können voraussichtlich erst am Dienstag, den 21.4. starten.

Wir werden an dieser Stelle bei Änderungen aktuell informieren!

The government of North Rhine-Westphalia decided that all private educational institutions have to close from March 17, 2020 in order to contain the coronavirus. Also Sprachforum Heinrich Heine is affected.

 • From March 17, 2020 we have to freeze all current intensive courses. They will be resumed on April 20, 2020 from the point where we stopped on March 16, 2020, i.e. the last two weeks of the current course will take place between April 20, 2020 and April 30, 2020. The following course will start on Mai 4, 2020. Unfortunately, the intensive course planned for the period of March 30, 2020 till April 28,2020 will not take place. All registrations for this period will be valid for May 4, 2020, which is the scheduled start of new courses.
 • The start of our next evening courses which is due on Tuesday, March 17, 2020 will be postponed to Thursday April 21, 2020.

You will find all further information here as soon as possible!

Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule oraz kurs przygotowawczy

Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule jest egzaminem na poziomie zaawansowanym (C1). Osoby, które chcą podjąć naukę na uczelniach wyższych w Niemczech, muszą udowodnić, że posiadają kompetencje językowe niezbędne do podjęcia studiów na niemieckich uczelniach. Od 2016 roku dowód ten można uzyskać w postaci zdanego egzaminu telc Deutsch C1 Hochschule. Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule uznawany jest przez wszystkie uczelnie.

Szkoła Sprachforum Heinrich Heine jest jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin telc Deutsch C1 Hochschule w Niemczech. Egzaminy telc Deutsch C1 Hochschule przeprowadzane są kilkakrotnie w ciągu roku. Przed przystąpieniem do egzaminu telc Deutsch C1 Hochschule zalecamy uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który pozwoli Państwu podszkolić wymagane na egzaminie umiejętności oraz zapoznać się z formatem testu.

telc C1 Hochschule – Kursy przygotowawcze

Nasze kursy przygotowujące do egzaminu Deutsch C1 Hochschule są prowadzone w małych grupach.

 

Kurs przygotowawczy obejmuje szereg umiejętności, jakimi należy wykazać się podczas egzaminu: umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego (dotyczącego zagadnień akademickich), umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej, oraz umiejętność odpowiedniego reagowania językowego w sytuacjach, z jakimi można zetknąć się na co dzień.

Egzamin składa się z 5 części

 • Rozumienie tekstu czytanego
 • Tzw. elementy językowe (gramatyka oraz słownictwo)
 • Rozumienie ze słuchu
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej

W trakcie kursu słuchacze ćwiczą wszystkie umiejętności, które stanowią części składowe testu, by dokładnie wiedzieć, czego mogą spodziewać się na egzaminie Deutsch C1-Hochschule. Przeprowadzane są także testy modelowe (każdej części egzaminu), aby osoby uczestniczące w kursie mogły zapoznać się z autentycznymi sytuacje egzaminacyjnymi.

Kursy przygotowawcze:

 

Kurs obejmuje:

12 godzin lekcyjnych tygodniowo, na kurs przypadają 24 godziny lekcyjne.

Cena kursu:

200 €

 • cena kursu obejmuje wstępny test diagnostyczny oraz materiały uzupełniające
 • cena podręcznika nie jest wliczona w cenę kursu
 

Płatność:

Zaliczka w wysokości 50% ceny kursu – płatna przy zapisie/ rezerwacji kursu, pozostała kwota płatna w pierwszym dniu kursu.

 

Dostępne formy płatności:

 
 • gotówką w naszym biurze
 • kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
 • przy pomocy Electronic Cash - płatność tzw. iGotówką (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)
 • przy pomocy przelewu bankowego
 

Terminy zajęć:

Poniedziałek, środa, piątek

09:00 - 12:30 lub 14:00 – 17:30

Godziny zajęć dla poszczególnych kursów ustalane są odgórnie przez Sprachforum Heinrich Heine.

 

Liczebność grupy:

5 – 12 uczestników

Nasze kursy przygotowujące do egzaminu telc prowadzone są w małych grupach.

Niniejszym spełniamy wymóg C1.1 dotyczący ilości osób uczestniczących w kursie.

 

W przypadku pytań organizacyjnych zapoznaj się z naszymi Zasady uczestnictwa w kursie.

telc C1 Hochschule – Egzamin

Osoby, które chcą podjąć naukę na uczelniach wyższych w Niemczech, muszą udowodnić, że posiadają kompetencje językowe niezbędne do podjęcia studiów na niemieckich uczelniach. Od 2016 roku dowód ten można uzyskać w postaci zdanego egzaminu telc Deutsch C1 Hochschule. Egzamin telc Deutsch C1 Hochschule uznawany jest przez wszystkie uczelnie.

Szkoła Sprachforum Heinrich Heine jest jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin telc Deutsch C1 Hochschule w Niemczech. Egzaminy telc Deutsch C1 Hochschule przeprowadzane są kilkakrotnie w ciągu roku. Przed przystąpieniem do egzaminu telc Deutsch C1 Hochschule zalecamy uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który pozwoli Państwu podszkolić wymagane na egzaminie umiejętności oraz zapoznać się z formatem testu.

Terminy egzaminu:

 

Rejestracja:

W celu dokonania rejestracji na egzamin należy zgłosić się do Sprachforum Heinrich Heine nie później niż miesiąc przed datą egzaminu. Proszę zabrać ze sobą paszport lub dowód osobisty oraz być przygotowanym na pokrycie opłaty egzaminacyjnej.

Cena egzaminu:

160 €

 • Opłata za egzamin musi zostać uiszczona w centrum egzaminacyjnym Sprachforum Heinrich Heine.
 

Dostępne formy płatności:

 
 • gotówką w naszym biurze
 • kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
 • przy pomocy Electronic Cash - płatność tzw. iGotówką (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)

Jeśli zdający nie jest zadowolony z uzyskanych wyników i chciałaby je poprawić, może on podejść do egzaminu ponownie.

Jest to możliwe do końca roku kalendarzowego, w którym zdający rozpoczął zdawanie egzaminu (poprawa wyników jest możliwa w tym czasie wielokrotnie, bez ograniczeń ilości „podejść”).

Istnieje też możliwość poprawy tylko jednej części egzaminu (tylko pisemnej, lub tylko ustnej).

 

Certyfikat telc Deutsch C1 Hochschule jest uznawany przez wszystkie niemieckie uniwersytety i wyższe uczelnie techniczne. Jeśli uzyskają Państwo pozytywną ocenę zarówno z części pisemnej, jak i ustnej (w określonym okresie czasu) oznacza to, że osiągnęli Państwo wynik uprawniający do podjęcia studiów w Niemczech.

 
 

O nas

Kursy & egzaminy