Sprachforum Heinrich Heine Düsseldorf

Egzamin TestDaF i kurs przygotowujący

Egzamin TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) jest egzaminem językowym na poziomie zaawansowanym (B2 / C1). Osoby, które chcą podjąć naukę na uczelniach wyższych w Niemczech, muszą wykazać się odpowiednimi umiejętnościami językowymi. Egzamin TestDaF jest jednym z egzaminów, który pozwala kandydatom udowodnić, że posiadają wystarczające umiejętności językowe, aby podjąć studia w Niemczech.

Szkoła Sprachforum Heinrich Heine jest jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych TestDaF w Niemczech. Egzaminy TestDaF przeprowadzane są kilkakrotnie w ciągu roku. Przed przystąpieniem do egzaminu TestDaF zalecamy uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który pozwoli Państwu podszkolić wymagane na ww. egzaminie umiejętności oraz zapoznać się z formatem testu.

TestDaF – Kursy przygotowawcze

Nasze kursy przygotowujące do egzaminu TestDaF są prowadzone w małych grupach.

Kurs przygotowawczy obejmuje szereg umiejętności, jakimi należy wykazać się podczas egzaminu: umiejętność rozumienia tekstu pisanego (dotyczącego zagadnień akademickich), formułowania wypowiedzi pisemnej, opis danych statystycznych w przedstawionym grafiku lub tabeli (ustnie i pisemnie), oraz umiejętność odpowiedniego reagowania językowego w sytuacjach, z jakimi można zetknąć się na co dzień w życiu akademickim.

Egzamin składa się z 4 części:

 • Rozumienie tekstu czytanego
 • Rozumienie ze słuchu
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej

W trakcie kursu słuchacze ćwiczą wszystkie 4 umiejętności, które stanowią części składowe testu, by wiedzieć, czego dokładnie mogą spodziewać się na egzaminie TestDaF. Przeprowadzane są także testy modelowe (każdej części egzaminu), aby osoby uczestniczące w kursie mogły zapoznać się z autentycznymi sytuacjami egzaminacyjnymi.

Kursy przygotowawcze:

 

Kurs obejmuje:

12 godzin lekcyjnych tygodniowo, kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych.

Cena kursu:

270 €

 • cena kursu obejmuje wstępny test diagnostyczny oraz materiały uzupełniające
 • cena podręcznika nie jest wliczona w cenę kursu
 

Płatność:

Zaliczka w wysokości 50% ceny kursu – płatna przy zapisie/ rezerwacji kursu, pozostała kwota płatna w pierwszym dniu kursu.

 

Dostępne formy płatności:

 
 • gotówką w naszym biurze
 • kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
 • przy pomocy Electronic Cash - płatność tzw. iGotówką (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)
 • przy pomocy przelewu bankowego
 

Terminy zajęć:

Poniedziałek, środa, piątek

09:00 - 12:30

Każdorazowo 4 godziny lekcyjne, kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych

 

Liczebność grupy:

5 – 12 uczestników

Nasze kursy przygotowujące do egzaminu TestDaF są prowadzone w małych grupach.

Niniejszym spełniamy wymóg C1.1 dotyczący ilości osób uczestniczących w kursie.

 

W przypadku pytań organizacyjnych zapoznaj się z naszymi Zasady uczestnictwa w kursie.

TestDaF – Egzamin

Egzamin TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) jest egzaminem językowym na poziomie zaawansowanym (B2 / C1) wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zaleca się, aby osoby chcące przystąpić do egzaminu miały za sobą pomiędzy 800 a 1000 godzin kursu języka niemieckiego. Znajomość niemieckiego nie jest wymagana podczas zapisu na egzamin. Jeśli zdający nie jest zadowolony z uzyskanych wyników i chciałaby je poprawić, może on podejść do egzaminu wielokrotnie (bez ograniczeń).

Szkoła Sprachforum Heinrich Heine jest jednym z licencjonowanych centrów egzaminacyjnych TestDaF w Niemczech. Egzaminy TestDaF przeprowadzane są kilkakrotnie w ciągu roku. Przed przystąpieniem do egzaminu TestDaF zalecamy uczestnictwo w kursie przygotowawczym, który pozwoli Państwu podszkolić wymagane na ww. egzaminie umiejętności oraz zapoznać się z formatem testu.

Terminy egzaminu:

PrüfungsterminNummerAnmeldefristErgebnis
 

Rejestracja:

Aby móc zarejestrować na egzamin TestDaF, należy uzyskać u nas (jako w wybranym przez Państwa centrum egzaminacyjnym) tzw. Numer TAN (TAN-Nummer).

Cena egzaminu:

195 €

 • Opłatę za egzamin należy uiścić w centrum egzaminacyjnym Sprachforum Heinrich Heine. Po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej otrzymacie Państwo numer TAN (TAN-Nummer), który jest potrzebny, by móc zarejestrować się na egzamin.
 

Dostępne formy płatności:

 
 • gotówką w naszym biurze
 • kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
 • przy pomocy Electronic Cash - płatność tzw. iGotówką (EC-Karte / Girocard / Maestro-Card)

Certyfikat TestDaF nie posiada terminu ważności (ważny jest bezterminowo). Certyfikat TestDaF jest uznawany przez wszystkie niemieckie uniwersytety i wyższe uczelnie techniczne.

Jeśli osiągnięty wynik sklasyfikowany będzie na poziomie TDN4 (we wszystkich czterech egzaminach częściowych), oznacza to, że osiągnęli Państwo wynik uprawniający do podjęcia studiów w Niemczech.

Wyniki klasyfikowane są w trzystopniowej skali:

 • Poziom TestDaF 5 (TDN 5)
 • Poziom TestDaF 4 (TDN 4)
 • Poziom TestDaF 3 (TDN 3)

TDN 5 to najwyższy możliwy wynik. W przypadku, gdy osoba zdająca egzamin TestDaF uzyska wynik poniżej TDN 3, otrzyma ona informację, że nie osiągnęła ona jeszcze poziomu egzaminu TestDaF.

Jeśli zdający uzyskał w każdej z czterech części egzaminu co najmniej poziom TDN 4, oznacza to, że posiada odpowiednie umiejętności językowe, aby podjąć studia na uczelniach wyższych w Niemczech (na wszystkich kierunkach i ubiegając się o wszelkie stopnie awansu naukowego).

Wynik TDN 5 w poszczególnych częściach składowych egzaminu, lub w całym egzaminie (TDN 5 we częściach egzaminu), oznacza, że zdający posiada wyższy poziom znajomości języka niemieckiego, niż ten, który wymagany jest do przyjęcia na studia lub rozpoczęcia procesu rekrutacji (zapisu na studia).

Po około 2 miesiącach od terminu egzaminu otrzymacie Państwo świadectwo z wynikami egzaminu.

Egzamin sprawdza następujące umiejętności:

 • Rozumienie tekstu czytanego
 • Rozumienie ze słuchu
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej

Każda z czterech umiejętności językowych testowana jest osobno, aby móc szczegółowo określić profil umiejętności językowych zdającego. Certyfikat zawiera cztery wyniki pośrednie z egzaminu (wyniki uzyskane z każdej z części egzaminu), co pozwali Państwu na dokładniejsze zapoznanie się poziomem swoich umiejętności językowych (mocne i słabe strony).

Zadania egzaminacyjne opracowywane są centralnie przez Instytut TestDaF, gdzie są one również testowane, poprawiane oraz poddawane kontroli metodycznej.

 
 

O nas

Kursy & egzaminy