Sprachforum Heinrich Heine Düsseldorf

Die NRW-Landesregierung hat beschlossen, dass ab Dienstag, 17.3. auch alle privaten Bildungseinrichtungen schließen müssen, um das Corona-Virus einzudämmen. Das betrifft leider auch das Sprachforum Heinrich Heine.

 • Ab dem 17.3.2020 unterbrechen wir die laufenden Intensivkurse (2.3.-27.3.2020). Diese werden dann ab dem 20.4.2020 an der Stelle fortgesetzt, an der wir am 16.3.2020 im Unterricht aufgehört haben. Das heißt, es werden dann ab dem 20.4.2020 die letzten beiden Kurswochen unterrichtet und am 30.4.2020 findet der Abschlusstest statt. Der Folgekurs beginnt dann ganz normal am 4.5.2020. Leider kann der Intensivkurs vom 30.03.-28.04. nicht angeboten werden. Alle Anmeldungen können auf den 4.5. 2020 als Kursstart verschoben werden.
 • Die Abendkurse, die am 17.3. beginnen sollten, können voraussichtlich erst am Dienstag, den 21.4. starten.

Wir werden an dieser Stelle bei Änderungen aktuell informieren!

The government of North Rhine-Westphalia decided that all private educational institutions have to close from March 17, 2020 in order to contain the coronavirus. Also Sprachforum Heinrich Heine is affected.

 • From March 17, 2020 we have to freeze all current intensive courses. They will be resumed on April 20, 2020 from the point where we stopped on March 16, 2020, i.e. the last two weeks of the current course will take place between April 20, 2020 and April 30, 2020. The following course will start on Mai 4, 2020. Unfortunately, the intensive course planned for the period of March 30, 2020 till April 28,2020 will not take place. All registrations for this period will be valid for May 4, 2020, which is the scheduled start of new courses.
 • The start of our next evening courses which is due on Tuesday, March 17, 2020 will be postponed to Thursday April 21, 2020.

You will find all further information here as soon as possible!

Zasady uczestnictwa w kursie

 1. Uczestnicy organizowanych przez nas kursów muszą mieć ukończone 18 lat.
 2. W przypadku, gdy do udziału w kursie nie zgłosi się podana w prospekcie minimalna liczba uczestników, kurs taki się nie odbędzie. Sprachforum zastrzega sobie prawo przedstawienia w tej sytuacji zmodyfikowanej oferty dotyczącej organizowanych przez instytut kursów.
 3. Obowiązuje cena aktualna w momencie rozpoczęcia kursu. Wszelkie koszty związane z opłatami bankowymi ponosi uczestnik kursu. W przypadku, gdy uczestnik kursu zechce przystąpić do testu końcowego w innym terminie niż przewidziany, pobrana zostanie od niego dodatkowa opłata w wysokości 70 €.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie jeszcze przed jego rozpoczęciem, zwrot wpłaconej kwoty możliwy jest jedynie w przypadku zachowania przez osobę rezygnującą z kursu odpowiednich terminów. Rezygnacja z uczestnictwa musi zostać przedłożona w instytucie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z kursu pobierane są przez instytut następujące opłaty:
  • Rezygnacja w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu: 90 €.
  • Rezygnacja w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu: 140 €
  • Zwrot w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż powyżej nie jest możliwy.
 5. W przypadku przesunięcia wykupionego kursu na termin późniejszy, instytut pobiera następujące opłaty:
  • Przesunięcie na 7 dni przed rozpoczęciem kursu: brak opłat.
  • Później: 90 €
 6. W przypadku gdy uczestnik, który wpłacił już zaliczkę z tytułu udziału w kursie, nie pojawi się w szkole w ciągu 2 dni od rozpoczęcia kursu i jego nieobecność nie będzie usprawiedliwiona, w takiej sytuacji Sprachforum zastrzega sobie prawo oddania wolnego miejsca innej osobie zainteresowanej. Zwrot wpłaconej zaliczki nie jest możliwy.
 7. W przypadku, gdy uczestnik kursu z powodów osobistych (np. choroba, problemy prawne związane z pobytem w Niemczech, zobowiązania natury służbowej lub osobistej) nie może wziąć udziału bądź to po części bądź w całości w wykupionym kursie, w tej sytuacji nie przysługuje mu prawo do zwrotu wpłaconej kwoty lub też do udziału w kursie w terminie późniejszym.
 8. Sprachforum Heinrich Heine nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, choroby lub utratę / kradzież kosztowności. Zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia przed kontynuowaniem podróży.

Stan prawny - Sąd w Düsseldorfie

 
 

O nas

Kursy & egzaminy