Sprachforum Heinrich Heine Düsseldorf

From August 3, 2020, we’ll also start our A 1.1 in face-to-face classes. We would be happy to advise you!

Zasady uczestnictwa w kursie

 1. Uczestnicy organizowanych przez nas kursów muszą mieć ukończone 18 lat.
 2. W przypadku, gdy do udziału w kursie nie zgłosi się podana w prospekcie minimalna liczba uczestników, kurs taki się nie odbędzie. Sprachforum zastrzega sobie prawo przedstawienia w tej sytuacji zmodyfikowanej oferty dotyczącej organizowanych przez instytut kursów.
 3. Obowiązuje cena aktualna w momencie rozpoczęcia kursu. Wszelkie koszty związane z opłatami bankowymi ponosi uczestnik kursu. W przypadku, gdy uczestnik kursu zechce przystąpić do testu końcowego w innym terminie niż przewidziany, pobrana zostanie od niego dodatkowa opłata w wysokości 70 €.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie jeszcze przed jego rozpoczęciem, zwrot wpłaconej kwoty możliwy jest jedynie w przypadku zachowania przez osobę rezygnującą z kursu odpowiednich terminów. Rezygnacja z uczestnictwa musi zostać przedłożona w instytucie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z kursu pobierane są przez instytut następujące opłaty:
  • Rezygnacja w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu: 90 €.
  • Rezygnacja w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu: 140 €
  • Zwrot w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż powyżej nie jest możliwy.
 5. W przypadku przesunięcia wykupionego kursu na termin późniejszy, instytut pobiera następujące opłaty:
  • Przesunięcie na 7 dni przed rozpoczęciem kursu: brak opłat.
  • Później: 90 €
 6. W przypadku gdy uczestnik, który wpłacił już zaliczkę z tytułu udziału w kursie, nie pojawi się w szkole w ciągu 2 dni od rozpoczęcia kursu i jego nieobecność nie będzie usprawiedliwiona, w takiej sytuacji Sprachforum zastrzega sobie prawo oddania wolnego miejsca innej osobie zainteresowanej. Zwrot wpłaconej zaliczki nie jest możliwy.
 7. W przypadku, gdy uczestnik kursu z powodów osobistych (np. choroba, problemy prawne związane z pobytem w Niemczech, zobowiązania natury służbowej lub osobistej) nie może wziąć udziału bądź to po części bądź w całości w wykupionym kursie, w tej sytuacji nie przysługuje mu prawo do zwrotu wpłaconej kwoty lub też do udziału w kursie w terminie późniejszym.
 8. Sprachforum Heinrich Heine nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, choroby lub utratę / kradzież kosztowności. Zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia przed kontynuowaniem podróży.

Stan prawny - Sąd w Düsseldorfie

 
 

O nas

Kursy & egzaminy